• Vedenie centra

  • Mgr. Marián Lezo, PhD.
   riaditeľ centra

    

   Ing. Peter Halák
   zriaďovateľ