• O centre

        • Súkromné centrum voľného času FELIX bolo založená v roku 2020 občianskym združením FELIX po dôkladnom zvážení potreby a opodstatnenosti vzniku súkromného centra voľného času v Bratislave. Základným motívom pre založenie bolo poskytnúť rodičom modernú cestu výchovy a vzdelávania dobrých, múdrych, aktívnych a šťastných detí.