• Údaje o prevádzkovateľovi

    • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Súkromné centrum voľného času FELIX na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.